ส่วนประกอบภายในดาวน์ไลท์ LED กับ LED chip คุณภาพสูง

 

           ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่างอย่าง LED นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าแอลอีดี เป็นสินค้าที่เกิดจากการคิดค้นและผสมผสานข้อดีและลดข้อเสียของหลอดแบบเดิม เช่น การประหยัดพลังงาน การไม่คลายความร้อน อายุการใช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ในปัจจุบันสินค้าประเภทแอลอีดี ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างแทบจะทุกประเภท รวมถึงดาวน์ไลท์ LED PHILIPS ดังนั้นจะมาแนะนำถึงส่วนประกอบภายในหลอดแอลอีดี ดังต่อไปนี้

ดาวน์ไลท์ LED 9W หน้าเหลี่ยม (เดย์ไลท์) FSL

            โดยปกติแล้วภายในดาวน์ไลท์ LED จะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ LED คือ LED Package ซึ่งภายในแอดอีดีแพตแกจนี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ สามอย่าง คือ

            1. LED Chip แอลอีดีชิพ เป็นส่วนประกอบสำคัญท่ไม่มีไม่ได้ เพราะถือเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของดาวน์ไลท์ LED ว่าจะให้แสงสว่างในปริมาณเท่าใด และวงกว้าแค่ไหน ถือเป็นตัวควบคุมปริมาณแสงให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค

            2. Phosphor  ส่วนประกอบสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวกำหนดสี และคุณภาพของแสง โดยทั่วไปแล้วดาวน์ไลท์ LED จะมีแสงทั้งหมดสามแบบ คือ แสงขาว แสงส้ม และแสงคูลไวท์ ซึ่งส่วนประกอบงนี้จะเป็นตัวกำหนดสีของแสง นอกจากนี้ส่วนประกอบนี้ยังเป็นตัวกำหนดค่า CRI หรือค่าความถูกต้องของสี เมื่อแสงไฟกระทบต่อวัตถุต่างๆ ซึ่งหากค่ายิ่งมากค่าความถูกต้องก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ซึ่งส่วนประกอบนี้จะทำให้ดาวน์ไลท์ LED มีคุณลักษณะของแสงและราคาที่แตกต่างกัน

            3. Package เป็นส่วนประกอบที่ช่วยป้องกันไม่ให้ LED Chip และ Phosphor ส่วนประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นให้ไม่ได้รับการกระทบกระเทือน ถือเป็นตัวป้องกันและช่วยยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบระบายความร้อนของดาวน์ไลท์ห้องนอน ซึ่งหากตัวระบายความร้อนสามารถทำงานได้ดี ดาวน์ไลท์ LED ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่โดยทั่วไปแล้วดาวน์ไลท์แอลอีดีจะมีอายุการใช้งานประมาณห้าหมื่นชั่วโมง ซึ่งมากกว่าดาวน์ไลท์แบบเดิมถึงสามเท่า   

            ดาวน์ไลท์ LED ยอดนิยมที่มักนำมาใช้เป็นดาวไลท์ห้องนอน เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีแสงไฟที่พอเหมาะ ส่วนมากจะใช้ดาวน์ไลท์ LED แสงส้ม เพราะเป็นแสงที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน จึงทำให้เป็นที่นิยม ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบทั้ง โคมไฟดาวน์ไลท์สี่เหลี่ยม โคมไฟดาวน์ไลท์วงกลม และโคมดาวน์ไลท์ติดลอย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ

            นอกจากนี้ดาวน์ไลท์ LED ยังได้รับความนิยมให้นำไปติดตั้งภายในอาคารและสำนักงานต่างๆ เช่น ห้องประชุม ห้องทำงาน ซึ่งจะนิยมใช้ดาวน์ไลท์ LED แสงขาว เพื่อให้ได้แสงสว่างในปริมาณที่เหมาะสมแก่การทำงาน อีกทั้งยังช่วยถนอมสายตา

            ซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ดาวน์ไลท์ LED ได้รับความนิยมและเป็นโคมไฟที่นำไปติดภายในสถานที่ต่างๆ คือ จุดเด่นด้านรูปร่างที่มีทั้งแบบเหลี่ยม และแบบกลม นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานของหลอด LED ซึ่งสินค้าและส่วนประกอบของหลอด LED นั้น โดยส่วนมากจะผลิตจากอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบทั้งด้านการประหยัดพลังงาน อุณหภูมิว่าสามารถทนต่อสภาวะการใช้งานได้จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากหลอดแอลอีดี เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากภายในตัวหลอดจะไม่เก็บความร้อน และ สามารถคลายความร้อนได้ดีกว่าหลอดไส้ หรือหลอดแสงจันทร์

            สำหรับดาวน์ไลท์ LED ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบทั้งโคมไฟดาวน์ไลท์สี่เหลี่ยม โคมดาวน์ไลท์วงกลม โคมดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า หรือ โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งโดยส่วนมากดาวน์ไลท์ LED จะนิยมนำไปเป็นดาวไลท์ห้องนอนเนื่องจากมีขนาดเล็ก และให้แสงสว่างที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังนิยมนำดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้าไปติดภายในห้องประชุม ห้องทำงาน หรือทางเดินตามอาคารหรือสำนักงานต่างๆ ซึ่งโคมดาวน์ไลท์จะมีขนาดตั้งแต่ โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว โคมดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว โคมดาวน์ไลท์ 8 นิ้ว ไปจนถึงโคมดาวน์ไลท์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ควรเลือกรูปแบบของดาวน์ไลท์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน