โคมดาวน์ไลท์ LED กับการใช้งานที่เหมาะสม

 

               โคมดาวน์ไลท์ LED โคมไฟให้แสงสว่างภายในอาคารบ้านเรือน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากโคมดาวน์ไลท์ LED มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลายสถานที่และหลากหลายการใช้งาน อาทิ การติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED ภายในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก และการติดตั้งหลอดไฟดาวน์ไลท์ โคมดาวน์ไลท์ LED ภายในอาคารสำนักงาน ห้องประชุม และสถานที่อื่นๆ เช่นโรงแรม คอนโด ห้องเรียน ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น

                ทั้งนี้หลังทำการติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED แล้ว ควรมีการควบคุมการให้แสงสว่างของโคมดาวน์ไลท์ LED  เนื่องจากการควบคุมการให้แสงสว่างของโคมไฟแทบทุกประเภทจะส่งผลดีต่างๆ ดังนี้

  1. ส่งผลในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการควบคุมการเปิดปิดและการใช้งานโคมดาวน์ไลท์ LED จะช่วยทำให้เราเปิดปิดโคมดาวน์ไลท์ LED  เป็นเวลาตามที่มีการใช้งาน หากไม่มีความประสงค์ที่จะใช้งานก็จะไม่มีการเปิดโคมดาวน์ไลท์ LED   ดังนั้นจึงถือเป็นการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก
  2. อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นจะมีอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจุดเด่นของโคมดาวน์ไลท์ LED ขณะทำงานจะมีการกระจายความร้อนน้อย แต่หากมีการสะสมในปริมาณมากความร้อนที่เกิดจากโคมดาวน์ไลท์ LED  ก็อาจส่งผลต่อตัวอุปกรณ์ภายในของโคมไฟดาวน์ไลท์สี่เหลี่ยม โคมดาวน์ไลท์ LED  และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณนั้น อาจทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานที่สั่นลง เนื่องจากได้รับความร้อน ดังนั้นการควบคุมการใช้งานของโคมดาวน์ไลท์ LED จะทำให้ตัวโคมดาวน์ไลท์ LED  และเครื่องใช้ที่อยู่ในบริเวณนั้นมีการสะสมของความร้อนน้อยลงและทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น 
  3. การควบคุมการทำงานของโคมดาวน์ไลท์ LED ในที่นี้อาจหมายถึงการควบคุมปริมาณการให้แสงของโคมดาวน์ไลท์ LED  ซึ่งการควบคุมแสงนี้เองที่จะทำให้เราได้แสงสว่างที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่
  4. ทำให้ห้องมีความสวยงามสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้พบเห็น นอกจากการควบคุมแสงสว่างจะทำให้เราได้ปริมาณแสงสว่างที่สวยงามเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แล้ว ยังทำให้เราสามารถออกแบบแสงสว่างให้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น และสามารถสร้างความแปลกตาให้กับผู้พบเห็น

                การควบคุมแสงสว่างของโคมดาวน์ไลท์ LED PHILIPS นอกจากจะถือเป็นการประหยัดพลังงานแล้ว ยังทำให้โคมดาวน์ไลท์ LED  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และยังทำให้พื้นที่ที่ทำการติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED  มีแสงสว่างที่เหมาะสมกับความต้องการ

 

                การให้แสงสว่างของโคมดาวน์ไลท์ LED โดยปกติแล้วจะมีลักษณะการให้แสงสว่างที่เหมือนกัน แต่สาเหตุที่หลายคนมีความรู้สึกแตกต่างกัน เนื่องจากโดยปกติแล้วการติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED ในแต่ละพื้นที่จะต้องติดตั้งมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อให้เกิดการให้แสงสว่างอย่างสวยงาม สมดุล และทั่วถึง   

                สำหรับพื้นที่ที่จะต้องติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED มากกว่าแปดตัวขึ้นไป จะเป็นพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างในปริมาณมาก เช่น ห้องทำงาน ห้องครัว โดยพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างในปริมาณมากนั้น ด้วยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างในการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น การทำงาน และประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะนิยมใช้แสงคูลไวท์ แสงเดย์ไลท์ หรือแสงสีขาว เพราะเป็นแสงที่มีความใกล้เคียงกับแสงแดดหรือแสงจากธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยถนอมสายตาในเวลาที่สายตาต้องใช้งานในการทำกิจกรรมต่างๆ

                สำหรับพื้นที่ที่จะต้องติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED สี่ถึงหกตัว จะเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการพักผ่อน เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รวมไปถึงห้องน้ำ ซึ่งหากเป็นการติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED ภายในห้องน้ำ จะต้องมีการตรวจสอบว่าโคมดาวน์ไลท์ LED ที่จะทำการติดตั้งนั้นสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้มากน้อยเพียงใด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันปัญหาการเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ โดยส่วนมากจะติดตั้งโคมดาวน์ไลท์สี่เหลี่ยมแสงวอร์มไวท์ เพราะเป็นแสงที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน  

                ทั้งนี้จำนวนของโคมดาวน์ไลท์ LED อาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดของพื้นที่ในแต่ละห้อง กำลังวัตต์ของโคมดาวน์ไลท์ LED รวมไปถึงปริมาณในการให้แสงสว่างของโคมดาวน์ไลท์ LED PHILIPS แต่ละประเภท นอกจากนี้การให้แสงสว่างในแต่ละพื้นที่นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆ เช่น แสงสว่างจากภายนอกที่อาจส่องเข้ามาทางหน้าต่าง หรืออาจจะเป็นการติดตั้งโคมไฟประเภทอื่นร่วมด้วย เพื่อให้พื้นที่ต่างๆ เกิดมิติ และเกิดความสวยงาม