ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชร 4 นิ้ว

0.00฿

– โคมดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้า สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก
– เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความสูงจำกัด หรือ บริเวณพื้นที่ใช้สอยน้อย
– น้าดาวน์ไลท์ผลิตมาจากเหล็กขึ้นรูป พ่นด้วยสีฝุ่น Power costing
– ใช้สำหรับติดตั้งกับขั้ว E27 ชนิดหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
– รีเฟลกเตอร์ เป็นแบบอลูมิเนียมชุบด้วยสุญญากาศ (เงา)

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชร 6 นิ้ว

0.00฿

– โคมดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้า สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก
– เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความสูงจำกัด หรือ บริเวณพื้นที่ใช้สอยน้อย
– หน้าดาวน์ไลท์ผลิตมาจากเหล็กขึ้นรูป พ่นด้วยสีฝุ่น Power costing
– ใช้สำหรับติดตั้งกับขั้ว E27 ชนิดหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
– รีเฟลกเตอร์ เป็นแบบอลูมิเนียมชุบด้วยสุญญากาศ (เงา)

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชร 3.5 นิ้ว

0.00฿

– โคมดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้า สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก
– เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความสูงจำกัด หรือ บริเวณพื้นที่ใช้สอยน้อย
– หน้าดาวน์ไลท์ผลิตมาจากเหล็กขึ้นรูป พ่นด้วยสีฝุ่น Power costing
– ใช้สำหรับติดตั้งกับขั้ว E27 ชนิดหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
– รีเฟลกเตอร์ เป็นแบบอลูมิเนียมชุบด้วยสุญญากาศ (เงา)

Call Now