Showing all 4 results

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 10w 
     โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 10w ติดตั้งแบบฝังฝ้า หรือ ฝังเพดาน ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา เปิดแล้วติดทันทีมีค่ามาตรฐาน IP ป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง ข้อดีของโคมดาวน์ไลท์ คือปราศจากแสงUV และ
รังสีอินฟราเรท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน