ติดต่อLINE

บทความ

ดาวน์ไลท์ LED ติดลอยหน้าเหลี่ยม 24W (เดย์ไลท์) IWACHI

การเลือกแสงสว่างของโคมไฟดาวน์ไลท์ LED ให้เหมาะสมกับสถานที่

                 โคมไฟดาวน์ไลท์ LED อุปกรณ์ให้แสงสว่างสว่างที่เกิดจากการคิดค้นเพื่อการนำมาใช้ภายในอาคาร มีหลากหลายรูปแบบทั้งโคมไฟดาวน์ไลท์สี่เหลี่ยม โคมไฟดาวน์ไลท์ LED วงกลม โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ห้าเหลี่ยม รวมไปถึงโคมดาวน์ไลท์ติดลอย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโคมไฟดาวน์ไลท์ LED แบบใดล้วนแล้วแต่มีการให้แสงสว่างเพื่อการทำงานและการพักผ่อนสิ้น แต่แตกต่างแค่เพียงรูปแบบของตัวโคมเท่านั้น    …
อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED ในห้องบรรยาย

               สำหรับการใช้งานภายในอาคารตามสำนักงานและการให้แสงสว่างตามบ้านเรือนและห้องต่างๆนั้นจะนิยมใช้โคมดาวน์ไลท์ LED เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีขนาดเล็กและมีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยการออกแบบการให้แสงสว่างของโคมดาวน์ไลท์ LED สามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆ ดังนี้      …
อ่านเพิ่มเติม

โคมดาวน์ไลท์ LED กับการใช้งานที่เหมาะสม

                 โคมดาวน์ไลท์ LED โคมไฟให้แสงสว่างภายในอาคารบ้านเรือน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากโคมดาวน์ไลท์ LED มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลายสถานที่และหลากหลายการใช้งาน อาทิ การติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ LED ภายในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก และการติดตั้งหลอดไฟดาวน์ไลท์ โคมดาวน์ไลท์ LED…
อ่านเพิ่มเติม

ส่วนประกอบภายในดาวน์ไลท์ LED  กับ LED chip คุณภาพสูง

             ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่างอย่าง LED นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าแอลอีดี เป็นสินค้าที่เกิดจากการคิดค้นและผสมผสานข้อดีและลดข้อเสียของหลอดแบบเดิม เช่น การประหยัดพลังงาน การไม่คลายความร้อน อายุการใช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ในปัจจุบันสินค้าประเภทแอลอีดี ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างแทบจะทุกประเภท รวมถึงดาวน์ไลท์ LED PHILIPS ดังนั้นจะมาแนะนำถึงส่วนประกอบภายในหลอดแอลอีดี…
อ่านเพิ่มเติม
Scroll Up

ราคา Dismiss